DIY

DIY با جعبه های چوبی چه کنیم

DIY با جعبه های چوبی چه کنیم

خیلی وقت ها وقتی میوه میخریم یا چیزی برامون فرستاده میشه توی این جعبه های چوبی هست و اکثرا هیچ استفاده دیگه ای نمیشه ازشون کرد اما توی پست امروز من چند مورد استفاده خیلی شیک رو براتون میزارم امیدوارم دوست داشته باشین

میتونین به عنوان یک ایده برای جمع و جور کردن لباسا از وسایل از توی کمد ازش استفاده کنین

میتونین این جعبه هارو رنگ کنین و به عنوان کمد ، شلف یا حتی تبدیشون کنین به کتابخونه

حتی میتونین اونارو سفید کنین و ازشون توی دستشویی استفاده کنین

استفاده جالب دیگه ای که از این جعبه ها میشه کرد اینه که اونارو با کمی خلاقیت تبدیل کنیم به مبلمانی توی خونمون مثل یک میز