VASTU

معماری مقدس

علم هارمونی و کامیابی معماری مقدس هست که از نظر من شامل هر معماری مقدسی هست مانند معماری اسلامی،فنگ شویی و مسلما معماری واستو

در تمام این معماری ها یک چیز مشخص هست تمام آنها بر پایه زندگی با حذف انرژی های منفی و گرفتن انرژی های مثبت اطرافمون هستن.

دانستن این مسئله فواید خیلی زیادی رو برای ما داره و ندونستن این معماری ها میت.نه به شدت مخرب باشه

همه ما این مساله رو قبول داریم که انسان بیشتر زندگی خودشو توی ساختمان سپری میکنه چه فضای خونه باشه یا محل کار یا هر فضای دیگه، این رو هم قبول داریم که دنیای ما برای هر فضایی انرژی داره بنابراین مهم ترین چیر اینه که از این انرژی ها در همه فضا بهترین استفادرو ببریم، در واقع کاری که واست. میکنه خونه رو همخون میکنه با این انرژی های مثبت روی مادر زمین که تمام انسان ها زندگی سرشار از خوشحالی موفقیت و سلامت داشته باشند

اما اگر استفاده درست از واستو نشود ساکنین با مواردی همچون از دست دادن مال و اموال ، بیماری های روحی و فیزیکیو حتی منجر به مرگ خواهد شد