PROJECTS, مسکونی

طراحی واحد مسکونی در زیرزمین

طراحی واحد مسکونی در زیرزمین
طراحی واحد مسکونی در زیرزمین

این روزا معمارا همیشه از جزء جزء فضا باید استفاده کنن و خیلی اوقات توی زیر زمین هم واحدی هست این واحد طرحش به نحوی هست که از محوطه باز به این یک مسیری اختصاص داده شده و از توی پارکینگ هم یک ورودی دیگه داره

طراحی واحد مسکونی در زیرزمین

کاری که توی فضاهای کم پنجره باید انجام بشه اینه که سعی بر این باشه که از متریال های روشن استفاده کرد که خب بهترین اونها سفید هست

طراحی واحد مسکونی در زیرزمین