INTERIOR TIPS

طراحی بام سبز

طراحی بام سبز

مهمترین اصول طراحی بام تشکیل شده از تناسب، نظم، تکرار و وحدت است.اندازه اشیا نسبت به هم و نسبت به گیاهانی که استفاه میشه و حتی ارتفاع دست انداز و جداره بام حائز اهمیت است

مساله دیگری که باید به اون پرداخت محرمیت و محصوریت است که بهترین آنها استفاده از گیاهان انبوه و تغییر ارتفاع در جداره دست انداز است

نکته بعدی اهمیت متریال به کار گیری در بام سبز است که به نظر من در طراحی هر فضای سبزی بهتر است از متریال های طبیعی استفاده شود چوب پلاست ها برای کف
در کنار آنها استفاده از قلوه سنگ ها بهترین گزینه اند