مسکونی

تلفیق سطوح در فضای معماری

تلفیق سطوح در فضای معماری

توی این خونه ما کف رو هم داخل این یکسانی متریال کردیم و از چوب استفاده کردیم که گرمای لازم رو به بقیه فضا بده اما چون این حالت خیلی قوی هست بقیه سطوح دیگر رو از سفید استفاده کردیم که رنگی خنثی و آروم هست.

تلفیق سطوح در فضای معماری

توی معماری هنگامی که شما سطوح(کف، دیوار، سقف) رو یکی میبینین حس فضایی گرم تر و هماهنگ تری رو لمس خواهید کرد به همین منظور ما خیلی مواقع از متریال های مشابهی برای دیوار و سقف استفاده میکنیم( رنگ یکسان یا متریال یکسان