VASTU

تاثیر پنج عنصر در زندگی ما

تاثیر پنج عنصر در زندگی ما

مفهوم پنج عنصر که توسط معماران در ایجاد فضاهای معماری از خانه استفاده می شود، بر اساس عملکرد و ویژگی های فضایی است. به عنوان مثال، خاک و آتش از عناصر فعال شدن چاکراهای پایین تر با فعال کردن غدد آدرنال و در نتیجه، بدن را به صورت فیزیکی شارژ و پویا تبدیل شده است. این الگوی مناسب است برای سالن های مهمان، سالن و اتاق ناهار خوری. رنگ های گرم مانند قرمز، نارنجی و زرد به طور گسترده ای استفاده میشود. از سوی دیگر، در اتاق خواب و مناطق مدیتیشن، خنک کننده بیشتر و رنگ تسکین دهنده به عنوان سفید، و سبز که غیر فعال کردن غدد پایین تر و فعال شدن غدد بالا و چنین استفاده شده است

تاثیر پنج عنصر در زندگی ما

همانطور که در اکثر خانه های سنتی میبینیم که  فضای باز مرکزی حیاط طراحی شده است برای جذب انرژی کیهانی نامرئی (فضا)، و همچنین اجازه می دهد تا هوای تازه داخل خانه (باد). خورشید که نماد (عنصر آتش) است، از طریق فضای باز مرکزی می درخشد. استخر مرکزی همچنین در وسط حیاط مرکزی است که نماد( آب) واقع شده است. دو یا چهار باغ متقارن در اطراف استخر مرکزی به نمایندگی از عنصر خاکی واقع شده است. به این ترتیب، در ایجاد حیاط مرکزی تمام عناصر توسط معماران در نظر گرفته شده است (اردلان, 1385) (حلی و فاتحی، 2009).

تاثیر پنج عنصر در زندگی ما

در طراحی هر مکانی اعم از خانه، محل کار، ساختمان، کارخانه، زمین و یا غیره ما سعی می کنیم مکان رابا پنج عنصر هوا، آب، آتش، زمین و فضا هماهنگ میکنیم. ما باید در مورد اهمیت هر یک از این عناصر و چگونگی استفاده آنها برای از بین بردن یک زندگی پر استرس و آوردن صلح، حفاظت و رفاه در زندگی ما بپردازیم.