مسکونی

بازسازی خانه مسکونی

بازسازی خانه مسکونی

بازسازی خانه مسکونی

سعی کنین همیشه از مبلمان کوتاه استفاده کنین مخصوصا توی خونه هایی که کوچیک هستن

بازسازی خانه مسکونی

دادن کاربری به ستون هایی که توی خونه چشم نواز نیستن بهترین راه حل برای از بین بردن اثر اوناست همچنین تلفیق ستون با عناصری توی سقف این مساله رو بهبود خواهد داد

بازسازی خانه مسکونی

قرار دادن نشیمن در کنار جزیره یکی از بهترین چیدمان هست چون ما همیشه زمان زیادی رو در این فضا ها سپری میکنیم پس چه بهتر که این دو فضا ارتباط مستقیمی با هم داشته باشن